Întrebarea logică pe care şi-o pune oricine aude cuvântul Baptist Cine sunt Baptiştii?

Baptiştii sunt oamenii Scripturii

Orice grupare religioasă trebuie să decidă înainte de orice, pe ce îşi fundamentează crezul şi practicile. Baptiştii au Scriptura ca singura autoritate şi revelaţie ultimă. Nu adaugă, nici nu scad nimic din ea. Nici o altă scriere sau afirmaţie ulterioară nu este normativă pentru biserica baptistă.

Sunt unici din acest punct de vedere! Revelaţia este completă în Scriptură.

Raportarea la Scriptură — Studiu serios, citire, memorare

Baptiştii sunt militanţi pentru libertatea de conştiinţă

Născuţi în persecuţii religioase, baptiştii au fost de la început luptători pentru libertate. Fiecare persoană este liberă să decidă ce să creadă fiind direct răspunzătoare înaintea lui Dumnezeu. Nici o autoritate sau persoană nu are voie să persecute pe altul pe motive religioase.

Baptiştii sunt oameni botezaţi la vârstă responsabilă

Botezul poruncit de Domnul Isus este cerut de candidatul care s-a pocăit şi a crezut în Domnul Isus, ca un act voluntar de ascultare şi ca o mărturie exterioară a unui suflet născut din nou.
Botezul nu iartă păcatele!

Baptiştii sunt oameni mântuiţi prin pocăinţă şi credinţă

Mântuirea nu se moşteneşte, ci se primeşte. Credinţa în moartea şi învierea Domnului Isus Hristos (care este Dumnezeu şi om în acelaşi timp) este acompaniată de pocăinţa sinceră (care cuprinde recunoaşterea, mărturisirea şi părăsirea păcatului.)
Viaţa Sfântă nenegociabilă!

Baptiştii sunt adunaţi în biserici locale autonome

Biserica este adunarea oamenilor născuţi din nou, care se adună în prezenţa Duhului Sfânt şi sub autoritatea lui Dumnezeu. Asocierea bisericilor este administrativă şi reprezentativă.
Disciplina bisericească.

Baptiştii sunt militanţi pentru separarea Biserică–Stat

Ei înţeleg literal cuvântul Domnului Isus: „Daţi Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.” Biserica aparţine lui Dumnezeu şi Statul nu are dreptul să se interfereze în problemele interne.
Nu se acceptă salarizare de la Stat.

Baptiştii sunt prin definiţie misionari

Misionarul german Gerhard Onken a aşezat acest adevăr prin dictonul: „Fiecare baptist, un misionar!” Misiune — nu prozelitism…

Biserica baptistă este o familie a lui Dumnezeu, imperfectă dar perfectibilă, sinceră şi dinamică, aşezată pe temelia — Hristos, cu a cărui Chip se aseamănă tot mai mult în fiecare zi.

Biserica Baptistă — este locul unde se sfârşeşte pelerinajul spiritual.