Departamentul administrativ Departamentul administrativ

Biserica veche

Încă de la începutul secolului XX, Dumnezeu şi-a ales un grup de credincioşi care de-a lungul anilor au dus vestea Evangheliei pe aceste meleaguri.

Între anii 1908-1941 credincioşii baptişti din Deva şi-au desfăşurat serviciile cultice în diferite spaţii puse la dispoziţie de credincioşi sau spaţii închiriate în scopuri de închinare şi vestire a Evangheliei Domnului Isus Cristos.

Cea mai stabilă adresă a fost cea de pe Strada Titu Maiorescu Nr. 10 unde, între anii 1920-1941, a fost amenajată o sală pentru serviciile de cult. Deşi numărul de credincioşi din acea vreme nu era mare, au hotărât să construiască o casă de rugăciune, privind cu îndrăzneală spre generaţiile ce vor urma să se întoarcă la mântuire.

Pornind cu această viziune au construit clădirea de pe Strada Petru Rareş, unde credincioşii s-au adunat până în anul 1996. Încă din anii ’80 clădirea, devenind neîncăpătoare, fraţii doreau să o extindă sau să construiască încă una nouă. Datorită sistemului politic din acele vremuri acest lucru nu a fost posibil în Deva.

Totuşi, dând dovadă de multă iniţiativă şi inovare, au fost făcute unele modificări interioare, astfel, prin extinderea balconului a crescut mult numărul locurilor în sala principală şi la cor.

Prin bunăvoinţa Domnului, în anul 1990 a fost posibilă construirea unui nou locaş de închinare, iar în anul 1991 a început construcţia acestuia. Şi de această dată viziunea credincioşilor a fost să se construiască un locaş de închinare mai încăpător, cu multe dotări şi săli pentru diverse slujiri şi activităţi. În perioada construcţiei, la executarea lucrărilor pe lângă firmele de specialitate şi-au adus aportul şi membrii bisericii. Cu ajutorul Domnului, această clădire a fost inaugurată în anul 1996.

Astăzi clădirea are în total 42 de încăperi:

Sala mare de închinare este construită în forma de amfiteatru dispusă pe mai multe niveluri, având o capacitate de 1500 locuri pe scaune, iar la unele evenimente găzduind până la 2000 de persoane.

Sala polivalentă de la demisol cu o capacitate de până la 280 locuri, poate fi divers compartimentată. Aici se pot organiza diverse întâlniri, repetiţii, activităţi sportive, săli de grădiniţă şi şcoală duminicală. Se poate servi masa la diferite ocazii, se pot organiza nunţi. Sala polivalentă dispune săli pentru şcoală duminicală şi grădiniţă şi de un spaţiu special amenajat unde se poate pregăti mâncarea, se poate găti pentru diverse evenimente şi pentru cantina socială.

În spatele balcoanelor sunt amenajate săli pentru diferite slujiri: cateheza, cursuri, repetiţii şi încăperi destinate depozitării materialelor(magazii).

Corpul administrativ are 5 niveluri unde sunt amplasate săli pentru grădiniţă, şcoală duminicală, birouri şi un apartament.

Sala principală are un sistem de încălzire în pardoseală, iar corpul administrativ un sistem clasic cu radiatoare, agentul termic fiind preluat de la termocentrala Mintia prin punctul termic propriu.

Sunt asigurate şi celelalte utilităţi: energie electrică, comunicaţii, apă, canalizare, gaze naturale.

Terenul aferent clădirii (5020 m²) este în proprietatea bisericii, acesta fiind amenajat cu spaţii verzi, loc de joacă pentru copii, parcare auto, anexa cu atelier de tâmplărie şi magazii.

Departamentul Administrativ din cadrul bisericii asigură:

  • buna desfăşurare a activităţilor administrative
  • baza materială şi cadrul organizatoric pentru buna funcţionare a activităţilor bisericii
  • coordonarea şi efectuarea lucrărilor de amenajare şi întreţinere a diferitelor spaţii destinate activităţilor şi evenimentelor bisericii
  • gestionarea patrimoniului bisericii

Casa de rugăciune din 1908 a fost demult demolată, locul unde a început trezirea spirituală nu mai există nici el, generaţia primilor creştini baptişti care au experimentat trăirea în sfinţenie au plecat la Domnul; lucrurile făcute de mâini omeneşti au trecut, însă credinţa cea zidit-o Dumnezeu nu numai că a rămas, dar s-a şi extins în Deva şi împrejurimi.

Au trecut mai bine de o sută de ani de atunci, multe lucruri s-au schimbat, însă credincioşia Domnului faţă de noi a rămas aceeaşi:

Lăudaţi pe Domnul, toate neamurile, lăudaţi-L, toate popoarele! Căci mare este bunătatea Lui faţă de noi, şi credincioşia Lui ţine în veci. Lăudaţi pe Domnul!

Psalmul 117

Vă invit la o administrare responsabilă şi durabilă pentru noi şi generaţiile pe care Domnul le va îngădui după noi!