Caritate Caritate

Caritate

Biserica Baptistă „Sfânta Treime” din Deva este preocupată să asculte de porunca Domnului Isus de a se îngriji de cei săraci. Biblia manifestă o preocupare deosebite pentru săraci. Psalmul 41:1-3 oferă această promisiune minunată: „Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte; Domnul îl păzeşte şi-l ţine în viaţă. El este fericit pe pământ, şi nu-l laşi la bunul plac al vrăjmaşilor lui. Domnul îl sprijineşte, când este pe patul de suferinţă: îi uşurezi durerile în toate boli le lui.” Aflăm din Noul Testament că Domnul Isus şi ucenicii Lui aveau o pungă, deci strângeau bani pentru îndeplinirea scopului lor caritabil. Mântuitorul a spus o dată: „Căci pe săraci îi aveţi întotdeauna cu voi” (Matei 26:11), în spiritul poruncii din Deuteronom 15:11 „Totdeauna vor fi săraci în ţară; de aceea îţi dau porunca aceasta: Să-ţi deschizi mâna faţă de fratele tău, faţă de sărac şi faţă de cel lipsit din ţara ta.” Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu şi noi credem aceasta. De aceea găsim în ea suficientă motivaţie pentru a ne îngriji de săraci. Însă şi societatea în care trăim ne dă motive de îngrijorare în privinţa celor săraci: înţelegem că există un decalaj între venitul majorităţii românilor şi preţurile din magazine, lucru care face aproape imposibil pentru un mare segment din populaţie să-şi cumpere articolele de bază pentru o viaţă decentă, în special alimentele sunt foarte scumpe, raportate la un venit mediu lunar românesc! De aceea am dezvoltat un departament de caritate, care răspunde nevoilor celor săraci.

Resurse:

 • o colectă lunară a bisericii dedicată acestui scop
 • diferite donaţii
 • parteneriate speciale cu biserici şi organizaţii creştine

Modalităţi şi căi de a satisface aceste nevoi:

 • avem o cantină pentru săraci — un proiect special de parteneriat cu o organizaţie creştină — care oferă zilnic 70 de porţii de mâncare gătită caldă, timp de 5 zile pe săptămână
 • avem un lucrător angajat care vizitează săracii pentru a determina nevoile acestora; apoi, oamenii cu nevoi ne vizitează pentru a primi alimente, haine, articole igienice etc.
 • comitetul bisericii a repartizat fiecărui prezbiter o zonă de responsabilitate pentru vizite, fiind astfel în contact cu nevoile oamenilor din oraş
 • am extins de asemenea sfera slujirii săracilor în satele din jurul Devei, pe o rază de aproximativ 40 km
 • prin strângerea informaţiei am creat o reţea între oamenii în nevoie şi cei dornici să-i ajute
 • am donat paturi de spital şi cărucioare cu rotile spitalului local şi Căminului de Bătrâni din Brănişca, pe care îl vizităm o dată în fiecare lună
 • am organizat transporturi cu îmbrăcăminte în Moldova, iar recent am început un proiect de cooperare în cadrul unei minorităţi române din Ucraina
 • am demarat un proiect social în zona cea mai săracă a Devei, un Complex Creştin, care va cuprinde o cantină pentru săraci, un dispensar şi alte facilităţi care vor împlini, cu ajutorul lui Dumnezeu, nevoile celor săraci