Copii

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.

Proverbe 22:6

În ochii lui Dumnezeu copiii sunt la fel de importanţi ca adulţii. Domnul Isus nu a neglijat copiii. Ba încă, prin atitudinea pe care a manifestat-o în două ocazii, El a arătat cât sunt ei de importanţi. Atunci când ucenicii au crezut că venirea copiiilor la Domnul Isus Îl va supăra, El a răspuns foarte clar: Şi Isus le -a zis: Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei (Matei 19:14). Cea de-a doua ocazie a fost în momentul în care Domnul Isus l-a reabilitat pe Apostolul Petru. Când i se încredinţează turma pe care va trebui să o păstorească, prima categorie despre care îl înştiinţează Domnul Isus, nu este nici cea a adulţilor, nici cea a tinerilor, ci a copiiilor: Isus i-a zis: Paşte mieluşeii Mei (Ioan 21:15). Dacă pentru Mântuitorul nostru au fost atât de importanţi copiii, la fel sunt şi pentru noi astăzi. Necesitatea evanghelizării copiiilor şi a creşterii lor spirituale e motivul care ne determină să avem o lucrare cu copiii în biserica noastră.

Scop

Lucrarea cu copiii desfăşurată în cadrul Bisericii Creştine Baptiste „Sfânta Treime” Deva are ca scop răspândirea Evangheliei printre copiii din cadrul bisericii şi din afara acesteia şi creşterea acestora în învăţătura Bibliei, prin mijloace adecvate înţelegerii lor.

Obiective

Prin intermediul lecţiilor de şcoală duminicală, olimpiada biblică, activarea în biserică şi multe alte activităţi în care sunt implicaţi copiii se doreşte ca aceştia să ajungă la:

  • Cunoaşterea lui Dumnezeu — Sursa
  • Cunoaşterea păcatului — Starea
  • Cunoaşterea persoanei şi a lucrării Domnului Isus Cristos — Calea
  • Dobândirea şi trăirea unei vieţi creştine — Oportunitatea

Școala Duminicală

Şcoala Duminicală pentru copii are loc săptămânal de la începutul lunii septembrie şi până la mijlocul lunii iunie şi este organizată pe clase care ţin cont de vârsta copiiilor. Există astfel 5 grupe distincte începând de la grupa mică, preşcolari şi până la copiii de clasa a VIII-a, fiind implicaţi în jur de 90 de copii. Fiecare clasă are câte un învăţător cu experienţă în domeniu, care este ajutat de încă o persoană pentru a putea realiza cât mai bine scopul propus: răspândirea Evangheliei. În cadrul timpului alocat Şcolii Duminicale există o serie de activităţi care au loc şi merg împreună pentru ca adevărul Evangheliei să fie cât mai bine transmis copiiilor: lecţie biblică, cântare, verset, ocazional câte un joc.

Olimpiada biblică

Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!

Psalm 119:11

Convinşi de adevărul acestui verset, ne-am străduit, de-a lungul anilor să îi ajutăm pe cei mici să „guste” dulceaţa Cuvântului lui Dumnezeu şi să dorească să îl adune, ca pe o comoară preţioasă, în inima lor.

Una din metodele folosite poartă numele de „Olimpiada Biblică” şi a avut loc pentru prima dată în urmă cu treisprezece ani. Organizată de Departamentul Învăţătorilor de Şcoală Duminicală pentru Copii din cadrul Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din Romania, olimpiada se desfăşoară în fiecare an, în următoarele etape: la nivel de Biserică, pe comunitate şi faza pe ţară. Începând din anul şcolar 2011-2012 am hotărât să studiem întreaga Biblie pe parcursul a 8 ani.