Pastor Timotei Rusu

Timotei Rusu

A ales pe robul Său David şi l-a luat de la staulele de oi. L-a luat dindărătul oilor care alăptau, ca să pască pe poporul Său Iacov şi pe moştenirea Sa Israel. Şi David i-a cârmuit cu o inimă neprihănită şi i-a povăţuit cu mâini pricepute. (Psalmii 78:70-72)

M-am născut la Turda, într-o familie simplă, și, la fel ca David, am fost ultimul din cei șapte copii ai familiei Rusu. Am cunoscut în familie și greutățile vieții, dar și dulceața Cuvântului lui Dumnezeu, armonia cântărilor duhovnicești și frumusețea părtășiei.
După finalizarea Studiilor la Seminarul Teologic din București, în 1993, m-am căsătorit cu Corina Cristina și am început slujirea pastorală la Biserica Creştină Baptistă „Sfânta Treime” din Deva. Dumnezeu a binecuvântat căsnicia noastră cu patru copii, Beniamin, Ionatan, Naomi şi Miriam, care sunt mari, credincioși și implicați în slujire.
Pun la dispoziția Domnului și lucrării:
Caracterul meu
Mi-am păstrat promisiunile făcute, am dus la bun sfârşit ce am început, nu m-am compromis, nu mi-am vândut frații, nu am făcut înţelegeri electorale, nu am cedat când a fost greu, nu mi-e rușine să mă uit în ochii cuiva,…, sunt neşantajabil.
Experienţa mea
Am experienţă ca păstor în aceeaşi biserică timp de 25 ani, experienţă în conducerea Comunităţii (membru în comitet, vicepreşedinte, secretar şi preşedinte), experienţă în Consiliul Uniunii şi experienţă ca Secretar General Adjunct;
Am experiență în formarea tinerilor lucrători și în coordonarea echipei de slujitori pentru proiecte naționale (Studiu Biblic), cât și în scrierea cursurilor pentru creștere spirituală!
Competenţa mea
Am pregătire teologică aleasă: licenţă în teologie, două masterate şi un doctorat în teologie;
Am spiritul organizatoric, simţul umorului şi capacitatea de a lucra în echipă;
Am o atitudine realist-optimistă cu privire la viitor, cu ajutorul lui Dumnezeu.

Mă rog să mă ajute Domnul, cum l-a ajutat pe David, să cârmuiesc poporul Său cu inimă neprihănită și mâini pricepute!