Ucenicizare Grupuri mici

La „Sfânta Treime” toate nevoile credincioşilor sunt importante. Inclusiv, aceea de comuniune unii cu ceilalţi. Dumnezeu ne-a creat cu această nevoie. De aceea noi credem că ea trebuie împlinită. Cel mai bun mod în care se poate împlini este într-un grup mic. Acolo este cadrul cel mai propice ca un credincios să aibă părtăşie cu alţi credincioşi.

Scop

Scopul grupurilor mici este ucenicizarea. Aceasta are cel mai bine loc atunci când există posibilitatea realizării părtăşiei frăţeşti şi a slujirii fiecărui membru al grupului, pentru ca fiecare să îşi pună în valoare darul sau darurile primite de la Dumnezeu.

Organizare

Grupurile mici sunt organizate sub forma grupurilor mici deschise, permiţând accesul şi a altor persoane care doresc să participe. În cazul în care grupul devine prea mare, limitându-se astfel creşterea celor din cadrul grupului, grupul se va replica, împărţindu-se în două pentru o mai bună funcţionare.

Funcţionare

  1. Fiecare grup este constituit din 10-12 persoane, după modelul grupului ucenicilor.
  2. Fiecare grup are câte un lider, care este responsabil de coordonarea activităţilor din grupul respectiv.
  3. Grupul se adună o dată cel puţin de două ori pe lună pentru un timp de rugăciune, părtăşie şi studiu biblic.

Implicare

  • implicarea fiecărui membru al bisericii în cunoaşterea tot mai profundă a Domnului Isus Cristos
  • exercitarea darului sau a darurilor pe care Dumnezeu le-a pus în noi
    împlinirea însărcinării pe care a dat-o Domnul Isus ucenicilor de „a-i învăţa” (Matei 28:20)
  • creşterea de ucenici maturi care să fie capabili la rândul lor să înveţe pe alţii